Профил profile for atanasoska

Стеве Атанасоска -Стевија

Стеве Атанасоска, испирирана да го подобри квалитетот на својот, како и животот на своите најблиски, активно почнува да се занимава со изработка на природна козметика, создавајќи ја СТЕВИЈА – Природна козметика пред 5 години. Процес, во којшто го инвестира своето знаење и време. Како медицински работник свесна е за придобивките на природните состојки кои ги употребува во изработката на своите производи, а поголемиот дел од употребуваните растенија, тревки, билки, цветови и сл. ги собира и преработува самостојно.
Кога користиме природни козметички производи учествуваме во смалувањето на негативното влијание на нашата околина, бидејќи хемикалиите кои се содржат во индустриските козметички препарати освен што остануваат на нашето тело и ја оптеретуваат кожата, менувајќи ги нејзините физиолошки процеси, завршуваат и во водата, а со тоа и во локалните екосистеми.