Профил profile for atanasoska

Стеве Атанасоска -Стевија

Стеве Атанасоска, испирирана да го подобри квалитетот на својот, како и животот на своите најблиски, активно почнува да се занимава со изработка на природна козметика, создавајќи ја СТЕВИЈА – Природна козметика пред 5 години. Процес, во којшто го инвестира своето знаење и време. Како медицински работник свесна е за придобивките на природните состојки кои ги употребува во изработката на своите производи, а поголемиот дел од употребуваните растенија, тревки, билки, цветови и сл. ги собира и преработува самостојно.