Профил profile for atanasoska

Стеве Атанасоска -Стевија

Стеве Атанасоска, испирирана да го подобри квалитетот на својот, како и животот на своите најблиски, активно почнува да се занимава со изработка на природна козметика, создавајќи ја СТЕВИЈА – Природна козметика пред 5 години. Процес, во којшто го инвестира своето знаење и време. Како медицински работник свесна е за придобивките на природните состојки кои ги употребува во изработката на своите производи, а поголемиот дел од употребуваните растенија, тревки, билки, цветови и сл. ги собира и преработува самостојно.
Природните состојки кои се содржат во природните козметички производи го следат биолошкиот ритам на кожата, стимулирајќи ги нејзините самокорективни и регенеративни функции и и нудат се што и е потребно за да изгледа здраво и убаво.
Кога користиме природни козметички производи учествуваме во смалувањето на негативното влијание на нашата околина, бидејќи хемикалиите кои се содржат во индустриските козметички препарати освен што остануваат на нашето тело и ја оптеретуваат кожата, менувајќи ги нејзините физиолошки процеси, завршуваат и во водата, а со тоа и во локалните екосистеми.