Профил profile for Фамилија Петроски

Фамилија Петроски

Фамилија Петроски веќе втора декада активно се занимава со пчеларство.
Пчеларникот се наоѓа во село Клепач.
Биомедот на Петрески е уникатен производ од најдобрите пчелни производи.

Производи на Фамилија Петроски