Профил profile for Маринко Шлакески

Маринко Шлакески

Маринко Шлакески е професор по англиски јазик и драмска уметност во Прилепската гимназија. Освен како професор, којшто несоменено има моќ да влијае на светогледот и естетскиот развој на своите ученици, афирмиран е исто така како режисер и автор на коментирани и наградувани драмски текстови.
Повеќе за авторот ќе прочитате на неговата веб-страна.

Производи на Маринко Шлакески