„Драми“

„Драми“

Изборот на драми поместени во ова издание се резултат на долгогодишно творечко искуство на авторот, преведувано и поставувано на неколку европски театарски сцени. Драмите опфаќаат широк временски дијапазон и допираат теми со кои се соочува секој човек во текот на својот живот, видени низ призмата на нивните искуства, радости, разочарувањa, убедувања, самосвест, зрелост, статус и сл.
Во изборот поместени се пет драмски текста: „Од животот на мојот сосед“, „Бегство“, „Државна болница“, „Лора“ и „Три писма“.

300,00ден.

Пробавте ли „Драми“? Вашето мислење ни е важно.

5/5