Профил profile for Соња Пусоска

Соња Пусоска

Семејното земјоделско стопанство на фамилијата Пусоски, веќе долги години активно се влучени во одгледување на кози, во атарите на селото Свето Митрани. Чистата природа, квалитетната исхрана и долгогодишното искуство, им овозможува производство на квалитетно козјо млеко.

Производи на Соња Пусоска