Профил profile for mmacova

ИЗ Мирјана Мацова

Производството на традиционално биено и бело сирење веќе 15 години е семеен бизнис на фамилијата Мацови. Обезбедената грижа за здравјето на животните и нивната здрава исхрана овозможуваат добивање на квалитетно сурово млеко богато со витамини и минерали. Фамилијарната фарма е опремена со современ систем на молзење и чување на млекото, а квалитетот на млекото и процесот на производство кој ги следи сите стандарди за квалитет и безбедност на храна, придонесуваат за врвен квалитет на производите.