Профил profile for Марина Конеска

Марина Конеска

Марина Конеска е дипломирана графичарка, којашто работи и самостојно твори во својот роден град Прилеп. Во текот на досегашното функционирање како уметничка, има организирано по една самостојна изложба на графики, и една на цртежи. Во моментот е фокусирана на нејзините следни изложби.

Производи на Марина Конеска