Профил profile for vnikoloska

Верче Николоска

Верче Николоска родена до 1956 год. во Прилеп. Средно образование завршила во ДСОУ Орде Чопела - Прилеп. Приватна едукација по графика и цртачки техники, членка на ДЛУП во 2009 година, член на Управен одбор и секретар од 2010 год. Учесник на повеќе ликовни работилници и симпозиуми за уметност и ликовни колонии, меѓу кои може да се издвојат графичките ликовни колонии во Пешна, Пробиштип, Валандово, Дрен, Плав (Црна Гора) и др. Самостојни изложби во Прилеп и Куманово, учество на повеќе групни изложби. Моментално живее и твори во Прилеп.

Производи на Верче Николоска