Профил profile for ljsarkoski

Љупчо Шаркоски

Семејно земјоделско стопанство кое повеќе од 10 години е препознато по одгледување на црвен пипер- куртовка капија. Сите членови на семејството се целосно посветени на спроведување на сите мерки неопходни за нормален раст и развој на пиперката идобивање на квалитетен и здрав производ.

Производи на Љупчо Шаркоски