Профил profile for Заум

Заум

НЕЛКОСКИ ОРГАНСКИ ФУД ДОО е мала компанија која формализира огромно семејно искуство за одгледување органски лешници во последните 10 години.

Сопственикот на ОРГАНСКА ХРАНА НЕЛКОВСКИ потекнува од семејство каде земјоделството лешници е семеен бизнис и станува традиција. За лешник имаме европски сертификат за органско производство. Објектот е сместен во свои згради од 350 метри во кои започна со преработка, кршење, скара и пакување на лешник. Компанијата е регистрирана во Министерството за земјоделство како официјален купувач на органски производи од земјоделските производители во Македонија.