Манастир Свето Преображение

Манастир Свето Преображение

Манастирот Свето Преображение се наоѓа околу 7-8км од Крушево. Црквата е изградена врз основа на постара црква од средниот век, а Тоше Проески има придонесено за манастирот да се доизгради и уреди. Патот а асфалтен, што го прави местото лесно достапно за заинтересираните посетители. Манастирот претставува преодна точка за планинските велосипедисти и планинарите на патот кон Мусица. Локацијата со својата местоположба нуди поглед на Крушевските и Пелагониски ридести пространства.