Заедно до...

Заедно до...

"Заедно до..." е шестата збирка поезија на Снежана Паноска, во која успешно продолжува да го отсликува секојдневното живеење на начин многу близок и разбирлив за сите читатели.

"И кога сѐ ќе помине, кога ќе завршат нашите години заедно, само стиховите нека споменуваат за нас и нашата љубов".

150,00ден.

Пробавте ли Заедно до...? Вашето мислење ни е важно.

0/5